Visionen

I 2040 er Greve kendt som fritvalgs-kommunen over dem alle. Der er frit valg for borgerne, når det gælder børnepasning, undervisning, hjemmepleje, plejehjem og hele vejen rundt er serviceydelser til borgerne noget, borgerne selv bestemmer over.

Greve Kommune producerer ikke længere serviceydelserne selv, men alt leveres af private leverandører, det gælder også grundskolerne. Greve Kommune ligger også i top blandt tilfredshedsmålinger, både blandt borgere og ansatte i de virksomheder, der leverer til kommunen.

Greve Kommune er en god kommune at drive virksomhed i, ikke mindst virk­som­heder i vækst. Kommunens sagsbehandlingstid på f.eks. byggesager er en uge.

Greve Kommune tager sig godt af de socialt udsatte. Der er en sagsbehandler til at sikre den korrekte hjælp, og der er færre udsatte. Der er ingen arbejdsløshed – alle med arbejdsevne bidrager med det de kan. De meget få sager, der indbringes for den sociale ankestyrelse, vinder Greve, simpelthen fordi sagsbehandlingen har et højt fagligt niveau.

Alle mødes med tillid. Det unødvendige bureaukrati, de mange kontroller og den meningsløse registrering er væk. Efter at have arbejdet med frikommuneforsøg i en årrække er Greve Kommune eksemplet, lovgivningen er indrettet efter. Digitalisering og den øvrige teknologiske udvikling har bidraget positivt til dette, og borgerne har været inddraget, så det er sket på borgernes præmisser. Ikke i nogen anden kommune er der mere fokus på kerneopgaven

Greve Kommune har landets laveste udskrivningsprocent, grundskylden er på det lovfastsatte minimum, og der betales ingen dækningsafgift.

Byrådet samarbejder bredt, og den aktuelle konstitueringsaftale efter KV37 omfatter samtlige partier. Det har været sådan siden LA overtog borgmesterposten.